Novetats per la Renda 2017

A partir del 4 d’abril s’inicia la campanya de Renda 2017 corresponent a l’exercici anterior i, per tant, des d’aquesta mateixa data l’Agència Estatal de l’Administració Tributària (AEAT) posa a disposició dels contribuents l’esborrany o les dades fiscals de la declaració d’IRPF, podent obtenir-lo per diferents vies:

  •  Número de referència: per internet i indicant: DNI del contribuent, data validesa DNI (novetat) i import de la casella 450 de l’exercici 2016.
  •  Firma electrònica o Clave PIN: podran accedir directament al seu esborrany o les seves dades fiscals a través de la Seu Electrònica de l’AEAT.

El calendari de presentació de la Renda 2017 s’estableix de la següent manera:

· Presentació per via telemàtica:   (* Obligatori pel Patrimoni)

Entre el 4 d’abril i el 2 de juliol de 2018, ambdós inclosos.
Fi termini domiciliació bancària el 27 de juny de 2018.

· Presentació per via no telemàtica:

Entre el 10 de maig i el 2 de juliol de 2018, ambdós inclosos.
Fi termini domiciliació bancària el 27 de juny de 2018.

· Confirmació i modificació de l’esborrany per via telemàtica o telefònica:

Entre el 4 d’abril i el 2 de juliol de 2018, ambdós inclosos.
Fi termini domiciliació bancària el 27 de juny de 2018.

Recordem que l’elaboració de la mateixa es pot realitzar a través del servei de Renda WEB o programes informàtics homologats. Com a novetats d’aquest any es facilita un “simulador” de renda Renta WEB Open, que permet realitzar càlculs però no presentar, es posa en funcionament l’aplicació per a mòbil per la presentació de la renda i la possibilitat de rectificar l’autoliquidació presentada (sempre que sigui a favor del contribuent), fent les funcions d’escrit de sol·licitud de rectificació d’autoliquidació.

És important recordar que les dades fiscals procedeixen d’informació facilitada per tercers i serveixen de base per realitzar els càlculs de la Renda, permetent contrastar les diferències que poguessin existir entre les dades fiscals i les dades reals. Per aquest motiu és molt important revisar el contingut de les dades fiscals i de l’esborrany per tal d’evitar possibles errors de liquidació.

Li recordem que si està interessat en que li confeccionem la declaració de la Renda 2017 es posi en contacte amb el nostre Departament Fiscal.

Martina Homedes

Departament Fiscal