Càrregues a un immobles després de signar les arres

Què passa si lliuro les arres per a l’adquisició d’un immoble i posteriorment apareix una càrrega de la qual no he estat informat?

Com ja hem posat de manifest en diverses ocasions, en el moment d’abonar les arres per la compra d’un immoble cal exigir a la promotora o a l’agència immobiliària que intermèdia i assessora l’operació que posi a disposició de la part compradora la certificació del Registre de la Propietat que acompanyi el document d’arres que se signa i així quedin clares i manifestes les càrregues que puguin existir de la finca.

En alguna ocasió pot succeir que entre aquest document d’arres i la signatura de l’escriptura aparegui alguna càrrega més en el Registre. En aquests casos es poden donar dues circumstàncies diferents:

  • Que la part venedora no tingui coneixement i per tant ella quedi tan sorpresa com la part compradora.
  • Que tingués coneixement i no hagués informat a la part adquirent.

El més habitual és que s’intenti, dins el termini establert en el document d’arres, solucionar aquesta situació, allargant si fos necessari el termini per atorgar l’escriptura de propietat. Això no treu, que si la part compradora ho desitja, pot requerir a la part venedora i demanar-li la devolució doblada de les arres, sempre que el tema no se solucioni en el termini previst en el document signat, basant-se en un incompliment manifest de les condicions contractuals.