Te l’inquilí cap dret si vull comprar el 50% del pis que tinc llogat?

Sóc propietari del 50% d’una casa de planta i pis. El pis està llogat i desitjo comprar l’altre 50%. Té cap dret el llogater?

Si un copropietari desitja comprar la part de l’altre i, especialment, en el cas de referència, l’inquilí no té cap dret preferent de compra per dues raons fonamentals:

  • Perquè en aquest cas concret estem parlant que és llogater d’un pis que forma part d’un immoble que constitueix una única entitat registral, és a dir, que no està dividit en propietat horitzontal.
  • Perquè el propietari d’un indivís té respecte a la resta de la copropietat, un dret de preferent adquisició que és superior a qualsevol dret que correspongués a l’arrendatari.

Ha de quedar clar que, pel fet que es consolidi la propietat en una sola mà, no implica cap risc per a l’inquilí, ja que ho continuarà sent en les mateixes condicions que tenia fins ara.