Quina és la diferència entre fiança i dipòsit?

En el primer moment de llogar un pis, quan s’inicien els tràmits de contractació i es desemborsen les primeres quantitats econòmiques, ens parlen de dos conceptes: el fiança i dipòsit. Però, ¿Quina diferència hi ha entre fiança i dipòsit? Què són? ¿Per què serveixen? ¿En què es diferencien? Anem a veure-ho.

Encara que tots dos conceptes són molt semblants, ja que no deixen de ser garanties, difereixen en diversos aspectes. El més important i positiu és que, si es compleixen les condicions especificades en el contracte, aquestes quanties et seran retornades al finalitzar el mateix. En aquest cas, l’habitatge ha d’estar cuidat, en el mateix estat en què se’t va proporcionar, tenir tots els pagaments al dia en subministraments i haver fet efectius els pagaments mensuals de la renda.

Diferències entre fiança i dipòsit

Fiança

  • Obligatorietat
  • Ve fixada en la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU), de manera que es tractarà sempre del mateix percentatge: “l’equivalent a una mensualitat de renda en l’arrendament d’habitatges i de dues en l’arrendament per a ús diferent del d’habitatge”.
  • La fiança sempre s’ha de dipositar en l’organisme corresponent.
  • Pot ser actualitzada un cop transcorreguts 5 anys del contracte.

Dipòsit

  • És una garantia addicional que pot exigir o no el propietari.
  • Es pacta entre arrendador i arrendatari, de manera que dependrà en gran part del propietari, i pot variar molt d’un a un altre.
  • Es pot guardar on es vulgui (en un banc, a casa, etc), encara que el més habitual és en un banc.
  • No serà objecte d’actualització llevat que es pacti expressament.