Quant costa mantenir una casa buida?

Mantenir una casa buida no és econòmic.

Molts propietaris cometen l’error de mantenir la seva propietat buida o no troben l’inquilí adequat i això els perjudica a llarg termini.

Tot i que la vivenda es trobi buida s’ha de fer front tant a impostos, assegurances, pagaments obligatoris i consums mínims de subministraments. Aquestes són despeses fixes que en total suposar una despesa considerable al final de l’any. No consumir també és car.

Per exemple:

  • Impost de Béns Immobles (IBI), tribut municipal que grava la titularitat o possessió de qualsevol bé immoble, és un dels més elevats i s’aplica sobre qualsevol tipus (urbà o rústic), tret de comptades excepcions. La quantitat que cal abonar es calcula en funció del valor cadastral, aplicant-li al voltant d’un 0,4 i el 1,1% en cas dels immobles urbans i entre el 0,3 i el 0,9% per als rústics. Aquesta tarifa està xifrada, de mitjana, en uns 475 euros cada any per habitatge.
  • Factures mensuals de la comunitat de veïns, que són variables si hi ha derrames o qualsevol pagament imprevist per manteniment, per exemple.
  • Subministraments com l’aigua, la llum o el gas, encara que no es faci ús tenen un cost mínim de manteniment. Fins i tot la línia del telèfon! El mínim de llum solen ser uns 20 €, 15 € el gas i el telèfon, si no hem donat de baixa la línia, fins a uns 15 € més al mes.
  • A tot això cal sumar-li també els pagaments d’assegurança, si es té, manteniments diversos, etc.

El tenir un habitatge en propietat, encara que no sigui la de primera residència, implica una responsabilitat i cures dels que no som conscients fins que ens veiem pagant per uns serveis dels que no estem fent ús.

El millor és deixar en mans de professionals la gestió de l’habitatge per facilitar la seva ocupació el més ràpid possible i amb les màximes garanties.