XI Jornades Inmointer FIABCI a Barcelona

Ja fa uns dies vam organitzar juntament amb Fiabci Spain les onzenes jornades InmoInter. Aquest cop es va plantejar una taula rodona amb tres Cambres de Comerç representatives dels principals inversors estrangers que tenim, i una segona part amb un anàlisi global del comprador estranger feta per Mark Stucklin.

Les tres Cambres representades van ser la Francesa, la Britànica i la Sueca. Totes tres nacionalitats representen una part molt importants de la inversió estrangera a Espanya.

Els Britànics són els grans inversors estrangers, molt per sobre de la resta de nacionalitats. És evident que l’anàlisi fet va començar pel Brexit i els seus efectes. El que més afecta és la incertesa que s’ha generat i la evolució de la Lliura respecte l’Euro. Les dades que va mostrar posteriorment Mark Stucklin demostraven com tot i el Brexit, si la relació Lliura respecte Euros està a l’entorn del 1,2, doncs la inversió continua endavant tot i el Brexit.

França és el segon inversor a Espanya, però el primer a Catalunya, i d’aquí la seva importància. La representant de la Cambra Francesa va fer especial emfàsi a la importància no de parlar l’idioma de l’inversor, sinó de conèixer bé la seva cultura i els seus processos immobiliaris al seu país d’origen. Amb aquesta informació se sustenta la base principal d’una venda a un comprador estranger, la confiança. Sabent com pensen i com es treballa al país d’origen es poden anticipar les diferències i informar d’aquestes als inversors, d’aquesta forma els processos de venda són molt més senzills.

Els Suecs són menys importants en números absoluts, però si es compara amb la població de Suècia la quantitat d’inversors que aterren a Espanya és molt important. També són una mica l’inversor “revelació” dels dos últims anys a la ciutat de Barcelona. La Cambra Sueca va fer una detallada radiografia de com són aquests inversors i què busquen a la ciutat de Barcelona.

La segona part va ser un anàlisi detallada de la inversió estrangera a Espanya i de com es distribueix aquesta per les diferents províncies d’Espanya. També va comentar com algunes nacionalitats estan guanyant protagonisme molt ràpidament aquest 2017, com poden ser els turcs.

En conclusió, una jornada molt interessant, on es va veure la importància de treballar amb les Cambres de Comerç, ja que són el nexe d’unió entre el país d’origen dels inversors i el lloc on han decidit invertir. A més són una font d’informació molt valuosa per conèixer bé aquests inversors. En definitiva, que segurament en breu organitzarem més jornades com aquesta ja que ens vam quedar amb ganes de més.

Guifré Homedes

Gerent oficina Barcelona