Es poden modificar elements comuns acordats en una obra nova ja venuda?

Pot una promotora en el decurs de l’obra, fer canvis en els elements comuns si ja ha venut departaments amb document privat? 

Aquesta pràctica ha estat habitual en els últims anys en que els pisos es venien sobre plànol, inclús abans que s’haguessin decidit tots els detalls, és per una altra banda normal que en una obra, com element viu, que en el transcurs de la seva execució pateixi algunes variacions, generalment per millorar, per molt que se l’hi hagi dedicat anteriorment a dissenyar-la.

Però, què succeeix si els canvis es realitzen en els elements comuns?

En principi, i així ho determinen diverses sentències, si els canvis no afecten a la descricpió ni a la quota dels departaments venuts, no poden ser objecte de reclamació. Tot i així, i per a més seguretat, és una pràctica habitual fer constar als documents privats una clàusula on s’autoritza a la promotos a realitzar modificacions en l’escriptura d’obra nova i divisió i a redactar als estatus de la comunitat, o bé a modificar-los si ja estaven redactats en el moment del document privat.

Més preguntes i respostes