L’experiència del Programa RSE de Respon.cat

Durant el 2016 i el 2017 hem participat al Programa RSE Pime de Respon.Cat que ens ha permès ordenar totes aquelles pràctiques que veníem duent a terme des de fa temps. El millor, però, ha estat que ens ha permès detectar punts de millora que ens ajudaran a implementar la Responsabilitat Social dins del propi pla estratègic de l’empresa.

Vam decidir fer el curs perquè apostem pel canvi de model cap a una empresa socialment responsable i sostenible, un model equitatiu, integrador, eficient i ètic.

Durant el curs hem pogut compartir experiències en l’àmbit de Responsabilitat social amb altres empreses i entitats, amb l’objectiu final de poder elaborar el nostre propi Pla d’acció d’RSE, en el que es determinen els nostres grups d’interès, començant pels propis treballadors i acabant pels clients i la societat en general, i les accions que es duran a terme per satisfer les necessitats dels mateixos.

Ens ha permès analitzar els impactes tant econòmics, laborals, ambientals, socials com ètics que la nostra activitat té ens els diferents grups d’interès, i establir així compromisos per satisfer de manera equilibrada les seves necessitats i expectatives. En el nostre pla de RSE establim les línies estratègiques per tal d’assolir una gestió basada en la RSE així com fomentar la confiança dels nostres stakeholders amb coherència entre el que es diu i el que es fa.

Les accions van des de mesures per continuar fomentant la conciliació laboral amb una progressiva adaptació a la reforma horària, i la col·laboració amb empreses del sector com continuar apostant per la participació activa en la comunitat donant suport a institucions, amb el patrocini d’actes solidaris, i grups de la societat civil, així com promoure la cultura entre els diferents grups d’interès.

Martina Homedes Amat

Fiscalitat i RSE