La gentrificació: quines són els seus pros i contres?

Primer de tot, què és la gentrificació?

Gentrificació: Procés de transformació d’un barri que provoca que la població original sigui progressivament desplaçada i substituïda per una altra de nivell adquisitiu superior.

La paraula gentrificació ja fa temps que s’ha incorporat al nostre vocabulari i qui més qui menys coneix el seu significat però, què ens indica exactament aquesta paraulota anglosaxona? És positiu per a ciutats com la nostra?

Tot i que la seva definició al diccionari és molt exacta potser molts no reconeixen els efectes que pot tenir en ciutats petites.  Al llarg dels anys les poblacions urbanes pateixen transformacions però aquesta és una de les que més polèmica ha aixecat ja que la seva definició no apunta que aquest desplaçament progressiu de la gent del barri està obrint pas a un altre tipus de veïns, de més alt poder adquisitiu, el que provoca un canvi dràstic tant en el teixit comercial  com en d’altres aspectes.

La polèmica

El fenomen de la gentrificació generalment succeeix als barris cèntrics, el que atreu a inversors i capital buscant un altre perfil de consumidor, canviant el nínxol del mercat immobiliari en els seus preus i polaritzant les classes socials. Quan les inversions creixen en una zona concreta de la ciutat, els preus acostumen a pujar i la població amb menys poder adquisitiu ha de marxar, desplaçant la classe mitja que tradicionalment ha viscut en aquests barris. A Barcelona, per exemple, en tenim un exemple molt clar als barris de la Barceloneta i el Raval.

Ja als anys 80 aquestes zones de Barcelona van patir un procés similar. El creixement immobiliari, el turisme i la migració cap a les ciutats van fer de la Barceloneta i el Raval dos barris revaloritzats després d’haver estat dues zones desvaloritzades i deteriorades. Ara sembla que la història es repeteix però amb un perfil completament diferent.

El procès

L’inici, com hem dit, no és recent. El procés actual de gentrificació va començar amb petits inversors que van renovar edificis i habitatges econòmics per tractar-se de propietats en barris degradats i que van revaloritzar amb les rehabilitacions posteriors. Poc a poc, immobiliàries van començar progressivament projectes més ambiciosos i transformant el barri en zones atractives que va generar més inversió i va cridar a un altre tipus de veïns.

Els beneficis

Econòmics. Aquest procés s’entén com una recuperació dels barris cèntrics a partir de la renovació dels habitatges, els espais públics i els nous comerços per al nou nínxol d’habitants, aquest cop de classe mitja-alta. També aquest desenvolupament ha augmentat el teixit comercial, tot i que d’un altre tipus i les xarxes de transport, el que augmenta el moviment i els locals d’oci, el que dinamitza la zona però atrau al turisme i l’inversor estranger.

Els contres

Davant la gentrificació s’han aixecat moltes opinions crítiques ja que els grups més vulnerables, que actualment ja és la classe mitja, han de deixar el barri i desplaçar-se a l’àrea metropolitana, el que es tradueix en un cost social important. L’augment del preu dels lloguers per la revalorització dels barris implica l’arribada de gent amb alt poder adquisitiu d’altres parts de Barcelona i, fins i tot, de l’estranger. A més, amb això es perd una forma de vida, la tradició i la cultura i essència de barri.