Tancament de finques

Si el teu veí ha fet una tanca mitgera entre les dues finques molt més alta del que permeten les normes urbanístiques. Pot fer-ho?

Doncs no, no pot fer-ho de cap manera. El que estableix l’article 305 de la Llei del sòl de forma molt clara és que els propietaris de qualsevol dret real podran anar davant dels tribunals per exigir l’enderrocament de les obres i/o instal·lacions que vulnerin les normes establertes en quant a distàncies, altures, etc. En moltes ocasions, el que en realitat succeix és que s’acumulen un munt d‘infracions urbanístiques, de manera que l’altura de la tanca pot ser només la punta de l’iceberg.

En la pràctica succeeix que la majoria de propietaris que es troben en un cas com aquest, abans d’anar a la jurisdicció civil, inicien el procediment per la via administrativa, o sigui, denuncien el fet en primer lloc davant de l’Ajuntament de la localitat i en tot cas acueixen després a la via contenciosa administrativa.

Insistim, cal tenir molt clar que també existeix la possibilitat d’actuar per la via civil.