Sis miliones d’hipoteques abusives

La Organización de Consumidores (OCU) ha advertido de que alrededor de seis millones de hipotecas en España cuentan con una cláusula que impone todos los gastos de constitución y formalización de las hipotecas.

L’organització de consumidors (OCU) ha advertit que al voltant sis milions d’hipoteques a Espanya tenen una clàusula abusiva que imposa despeses de constitució i formalització de les hipoteques.

En aquest sentit, l’ OCU critica que aquestes despeses de gestió hagin de ser pagades pel client quan són les entitats financeres les principals beneficiades per la constitució d’una hipoteca.

A més, l’ OCU subratlla que, segons una declaració del Tribunal Suprem, des de finals del 2015 aquestes clàusules són considerades abusives i, per tant, nul·les.

Davant aquesta situació, l’organització ha iniciat una campanya per informar els consumidors quines són les vies per recuperar l’import pagat de manera abusiva.

Les despeses de formalització de les hipoteques van suposar un pagament de 450 milions d’euros per als consumidors durant 2015, segons les dades de l’OCU.