31 è Sopar Entorn Immobiliaris – Ponència José Garcia Montalvo

  Amat. Immobiliairis organitzem des del 2009 uns sopars bimensuals amb l’assistència d’uns 35 membres representants del sector. Molts d’ells clients Amat: del passat, present i futur; tots ells professionals vinculats al sector: assessors, arquitectes, directors de banca, consultors, inversors, promotors; i alguns d’ells membres de: Eada, Esade Club Alumni, FemCat, Sant Cugat tribuna. Amb l’objectiu de constituir un fòrum creador d’ideas i mesures de millora en un sector durament castigat per la crisi.

En aquesta ocasió va ser el Sr. Montalvo, economista i, actualment, Vicepresident Sènior de Política Científica de la UPF. És Premi Nacional d’Estudis de Grau en Economia, doctor en Economia (Universitat de Harvard), director del Departament d’Economia i Empresa de la UPF des de 2007 fins 2010 i consultor per l’OCDE, el Banc Interamericà de Desenvolupament i el Banc Mundial, entre molts altres.

G. Montalvo ha publicat 11 llibres i més de 100 publicacions a diaris nacionals i internacionals de temàtica econòmica, financera i social.   La intervenció de Montalvo va destacar per la seva claredat a l’hora de presentar la situació econòmica i política actual a l’estat espanyol i la relació d’aquesta amb el sector immobiliari. Va afirmar que “un dels grans problemes del sector immobiliari és que no té dades oficials fiables” i per tant, és difícil crear estadístiques per analitzar de forma objectiva. Al seu parlament també va fer referència a la política i a la necessitat de que un polític cotitzi “a la Seguretat Social fora del partir polític” per tal que pugui entendre el mercat laboral.

Una intervenció completa que va resultar molt interessant a tots els assistents!