Renunciar a una herència, un fet cada dia més habitual

Una de les moltes derivades de la actual situació econòmica que estem vivint és l’increment en la renúncia de les herències. En un moment en què, en moltes ocasions, quan mor una persona el que hereten els seus successors són deutes, aquests prenen la decisió de renunciar. És normal, però també poden acceptar-la a benefici d’inventari, o sigui que accepten els deutes fins on els correspon conforme amb el que perceben.

Que passa en aquests casos? Si un o varis hereus renuncien a l’herència, com que aquesta no desapareix aniria a parar als successius hereus d’acord amb el que estableix la successió sense testament, si no hi haguessin més hereus o aquets també renunciessin, l’herència aniria a parar a l’estat o a la Comunitat Autònoma. La llei disposa que les Administracions rebin l’herència a benefici d’inventari, que vol dir que responen dels deutes i altres cargues de l’herència fins on arribin els béns que la conformen.

Segons estadístiques del Consejo General del Notariado, des del 2007 fins ara s’han duplicat a Espanya el nombre d’herències renunciades.

Espectacular!