Desnonar un llogater morós?

Aquesta setmana ens ha arribat una consulta per part d’un propietari, inquiet per saber com afrontar l’impagament d’un inquilí.

Tinc un llogater que no em paga la renda i m’han explicat que ara es pot desnonar al llogater i que ho pot fer el Notari. Em sembla molt difícil de creure, és cert?

Lamentablement aquesta afirmació no és certa. En els últims temps hi ha hagut una barreja de conceptes. És cert que podem fer el requeriment via Notarial i que, probablement, per aquesta via podrem guanyar una mica de temps però, avui per avui i fins que no tinguem Jurisprudència al respecte, el requeriment notarial no és executiu en si mateix. Una vegada fet el requeriment haurem d’anar als Jutjats a presentar un desnonament per manca de pagament.

Sí és cert que hi ha hagut petites modificacions del procediment del desnonament que poden alleugerir i escurçar la durada del mateix. La més significativa és la què fa referència a l’oposició o no del llogater al requeriment de pagament feta pel Secretari Judicial, ja que si no s’hi oposa, es dicta un Decret donant per finalitzat el procediment i que és títol executiu al igual que la Sentència. Dit d’una altra manera, la no activitat per part del llogater ens permet estalviar-nos la vista del judici i podrem passar directament a tancar el procediment.

Una segona modificació que simplifica el procediment és que ara ja no caldrà presentar demanda per demanar l’execució de la sentència; amb un simple escrit demanant-ho ja n’hi haurà prou. Tornem al procediment que ja es feia servir abans del 2000 i, alhora, reduïm la durada i despeses del propietari.

Cal destacar també un canvi que facilitarà el desenvolupament del procediment, tant en fase inicial com executiva, i que fa referència a les notificacions al llogater. Fins ara, la dificultat en notificar al llogater era màxima, la majoria de vegades era impracticable i no quedava més remei que anar als edictes, amb el cost i alentiment que això suposa. Des de la Reforma, les notificacions es faran al llogater en el domicili indicat a la demanda i, si no es podem portar a terme, per Estrats al Jutjat (posant la notificació al taulell d’anuncis del propi Jutjat), Permetent que el procediment continuï el seu curs.

Si teniu qualsevol qüestió relacionada amb el món immobiliari feu-nos-la arribar a info@amatimmo.cat i nosaltres probarem de donar-li solució, com la es 100 preguntes i respostes que trobareu aquí.