Embolica que embolica

Novembre ha estat un mes “embolicat” des de diversos punts de vista:

  • Des del punt de vista fiscal
  • Des del punt de vista del mercat
  • Des del punt de vista de novetats per les comunitats de propietaris

Fins el passat dia 28 de novembre no s’han publicat al BOE les últimes modificacions fiscals i, com sempre, ha estat un embolic d’informacions contradictòries sortides del propi Govern. No saps mai si primer envien uns quants globus sonda a veure què passa o si realment fan les lleis sense estudiar-ne ben bé les conseqüències i quan se’n adonen tiren enrere. El cert és que amb l’aprovació de l’Avantprojecte, el passat mes de juny, va aparèixer a tots els mitjans d’informació la proposta de reforma fiscal que, entre d’altres coses, comportava la desaparició una sèrie de beneficis fiscals relacionats amb la transmissió dels immobles, entre altres els coeficients d’abatiment i els coeficients d’actualització. Això va preocupar a molts propietaris que tenien els seus habitatges en venda i que van decidir accelerar les gestions a fi que la venda es pogués produir abans de finals d’any per minimitzar l’impacte fiscal.

En aquell moment va ser una bona decisió però avui, en alguns casos, ja no ho és tant. Vist com ha quedat la reforma definitiva potser hagués estat més favorable esperar a exercicis posteriors. Hi ha hagut moltes variacions entre l’Avantprojecte i el Projecte i entre el Projecte i el que finalment s’ha aprovat. Aquest fet ha generat en el contribuent una sensació d’inseguretat i incertesa jurídica considerable i més si tenim en compte que queda molt poc temps per acabar l’exercici i el marge de maniobra per una mínima planificació fiscal és petit.

Embolic en el mercat, per un costat hem llegit a tots els mitjans que a Catalunya és on s’han fet menys operacions d’adquisició d’habitatges de tot l’estat en el primer semestre d’aquest any. Per altra banda hem vist que quan s’ha iniciat la comercialització de determinades promocions a Barcelona hi ha hagut grans cues i s’han venut molt ràpidament. I finalment, quan parles amb les diferents empreses comercialitzadores totes coincideixen en que estem en un moment en què el mercat és una dent de serra continua: un mes hi ha visites, el següent no; un mes es fan operacions, el mes següent no. Tota aquesta situació provoca un efecte que entenem és bastant “pervers”. Molts propietaris pensen que ja es poden pujar preus, que ja tornem a estar en bona època .Però compte! No podem oblidar que continuem amb el mateix atur, que els sous no es mouen i que molts estats dels que rebien clients compradors tenen en aquests moments problemes interns que han provocat menys afluència de compradors estrangers.

Per últim, embolic per a les comunitats de propietaris que veuen com han de resoldre en poc període de temps uns nous requisits fiscals, el model 347.  Condicionar les antenes de TV per les noves sintonies, no és cap tonteria. Històricament, en les estadístiques que fem dels problemes de les comunitats, la incidència que més posa als comunitaris nerviós són les que tenen que veure amb problemes de l’antena de TV. A més a més, segons els propis instal·ladors, no hi ha prou material per fer tots els canvis abans del canvi del dividend digital el 31 de Desembre i, per acabar, els requisits per demanar la subvenció son força feixucs.

Immaculada Amat

Co-directora General d’Amat Immobiliaris