Replantegem-nos l’urbanisme dels nostres pobles i ciutats

A Amat Immobiliaris ja fa anys que hem pensat i proposat de que s’ha de replantejar l’urbanisme dels nostres pobles i ciutats. L’objectiu sempre ha de ser adaptar-lo a la realitat social existent i anticipar necessitats de futur.

Nosaltres fa anys que creiem que cal repensar tot el tema dels locals en plantes baixes que hi ha a la gran majoria d’edificis. Avui dia molts d’aquests locals són buits, i les tendències de consum canvien molt, sobretot amb l’aparició d’Internet i amb la concentració comercial cap a carrers molt més transitats o fins i tot en centres fora de les ciutats.

La reconversió de molts d’aquests locals amb baixíssima possibilitat d’una sortida comercial en habitatges per a persones grans o amb difícultats de mobilitat seria una bona solució. Aquest fet ens permetria en molts casos oferir bones sortides a molta gent de la tercera edat (que en el futur cada cop n’hi haurà més). Segurament en varis casos es podria evitar de posar ascensors en finques on és tecnicament complicat i costós, oferiria possibilitats a gent amb mobilitat reduïda i donaria sortida a un estoc immobiliàri que avui dia practicament no en té. L’Administració hauria de ser molt més ràpida en reflexionar i canviar les normes d’urbanisme actual, que, tot i les moltes modificacions, la base urbanistica actual prové de finals dels anys 70, quan la societatm la demografia i les necessitats eren totalments diferents.

Facilitem  dos links relacionats amb aquest tema: el primer d’una entrevista recent que l’Antoni Bassas ens van fer i on cap al final, ja parlavem d’aquest tema, publicada al diari Ara. L’altre, és un exemple de reconversió que s’ha fet en un centre comercial sense gaire futur als EUA, i com parcialment s’ha reconvertit una part en petits apartaments.