Fundació Bellaire

El darrer mes del nostre calendari el dediquem a la Fundació Bellaire, una entitat que es dedica a l’atenció a nivell pedagògic, terapèutic i social d’infants i joves que pateixen un trastorn mental.

El principal motor de la Fundació és l’Escola Bellaire, situada a una antiga torre a Collserola. Es tracta d’un centre educatiu concertat per a alumnes de 3 a 18 anys amb algun tipus de trastorn mental.

L’escola és un espai on poden aprendre, potenciar les seves capacitats, evolucionar i assolir un bon nivell d’autonomia i més qualitat de vida. Tot en un entorn familiar, proper, lúdic, inclusiu i sempre tractant els infants des del respecte i la confiança.

L’entitat resumeix el seu ideari amb una frase del psicoanalista Donald Meltzer:
Promoure esperança, contenir el dolor, afavorir el pensament...”