Aluminosi

A finals dels anys 80 es va viure un veritable esclat de sinistres i un gran nombre d’edificis d’habitatges afectats per patologies greus i vicis, que van determinar-ne l’enderrocament i reedificació o bé la simple substitució d’alguns elements afectats que van necessitar, a partir d’aquell moment, un seguiment acurat del conjunt, mitjançant inspeccions periòdiques.

Per tant, davant d’un edifici construït a la dècada dels 70 i/o 80, es recomanable demanar el test d’aluminosi (que es pot completar amb un unforme de diagnosi) i, al mateix temps,contactar amb la comunitat de propietaris per informar-se sobre les obres que s’hi han fet i les previsions futures, per tal de detectar qualsevol problema d’aquest tipus.

Dit això, és necessari diferenciar entre dues figures: l’aluminosi i el ciment aluminós.

Pot ser que el pis no pateixi aluminosi i el problema es trobin en el fet que l’estructura de la finca és de ciment aluminós, el qual pot implicar la necessitat de fer actuacions de manteniment i conservació, ja que el ciment aluminós sota determinades condicions genera problemes i se l’ha de preservar d’humitat. L’estructura d’aquest tipus de ciment potencialment és un perill. Però, si es donen les condicions necessàries quan es detecten els problemes, hi ha mesures per corregir-los amb un èxit total.

Tanmateix, pot donar-se que el pis no presenti estructures de ciment alumninós, pero tingui una lesió estructural o d’una altra mena oculta, que faci la cosa inapropiada. En aquest cas, no serà recomenable adquirir l’immoble.

En qualsevol cas, insistim en la conveniència de demanar el test de l’aluminosi i de contactar amb la comunitat per assebentar-se de tot el que pugui afectar l’objecte que has de comprar, sobretot tractant-se d’un edifici de més de trenta anys, just quan se situa cornològicament el moment de construcció d’edificis que amb els anys han presentat patologies importants per l’ús i degeneracio per humitats del ciment aluminós de les seves estructures.