Skip to main content

A finals dels anys 80 es va viure un veritable esclat de sinistres i un gran nombre d’edificis d’habitatges afectats per patologies greus i vicis, que van determinar-ne l’enderrocament i reedificació o bé la simple substitució d’alguns elements afectats que van necessitar, a partir d’aquell moment, un seguiment acurat del conjunt, mitjançant inspeccions periòdiques. Per […]