Lliurament d’obra nova

Una vegada comprat un habitatge d’obra nova esperes el dia del lliurament de les claus fixat en el contracte. Pero quan arriba, aquest dia s’endarrereix 6 mesos i el retràs t’obliga a llogar un pis i un guardamoble. Pots reclamar les despeses o part d’aquestes?

Els terminis de lliurament d’un habitatge formen part de l’essència del contracte de compravenda, que segurament en el seu dia es va signar. Per tant, no són merament indicatius sinó contractuals, ja que probablement un dels factors que van ajudar-te a decidir en la compra del pis va ser la data de lliurament. Aixi doncs, d’acord amb el que establia el contracte vas posar en venda l’anterior habitatge.

En temes com el consultat, ja avui diverses sentències que deixen ben clar que en el supòsit d’incomplement dels terminis, a menys que sigui per causes de força major (són aquelles en què el promotor no hi pot fer res), el promotor haurà d’abonar no solament l’import del lloguer pels mesos en què s’ha endarrerit el lliurament, sinó també les despeses originades pel fet de guardar els mobles en un lloc adient, així com les despeses de transport.

De totes maneres, cal aclarir que pocs casos com aquest arriben als jutjats, ja que normalment els promotors són conscients d’aquesta situació i estan disposats a buscar una solució per la vida de la negociació.