Transmissió a l’estranger

Si coneixes o tens algún amic estranger que té un apartament a la Costa Brava i aquest vol vendre l’apartament a un compatriota, pot fer la venda davant d’un notari del seu corresponent país? Si fan aquesta escriptura, es podrà després inscriure al Registre de la Propietat d’Espanya?

S’han donat alguns casos similars a aquest plantejat. A priori, no ha d’haver-hi cap problema, ja que el notari estranger, sobretot si es tracta d’un país de la Unió Europea (UE), demanarà requisits en l’operació molt semblants als que demanaria un notari espanyol. Segur que n’examinarà els títols, les càrregues, la titularitat, la legitimació de les parts intervinents, etc. El que segur no serà igual es la “forma” del contracte. El dubte és si la “forma” és substancial per la seva inscripció.

De moment, la Direcció General del Registre i el notari troben imprescindible que els documents de transmissió de propietat en sòl espanyol siguin atorgats per notaris també espanyols, independentment dels països d’origen dels contractants.