“Cualquier tiempo pasado fue peor”

És el títol d’una xerrada de Monica de Oriol, Presidenta del Círculo de Empresarios de Madrid, en un dinar amb el grup d’empresàries que integren “Mirada Plural”.

La seva visió positiva es basa en les següents afirmacions:

  • El paisatge empresarial de les grans empreses espanyoles és molt millor que fa dos dècades.
  • Les exportacions espanyoles posen de manifest que les mitjanes empreses comencen a vendre a l’exterior.
  • Guanyem quota de mercat i els nostres productes milloren en competitivitat.
  • Hi ha una tendència creixent a que els nostres joves vulguin emprendre.

Espanya té 3 escoles de negoci entre les primeres 20 del món, i en canvi no té cap universitat entre les 100 millors del món.

Les dones a Espanya avancen per incorporar-se en els consells d’administració. Els objectius de la Comunitat Europea es fixen en un 30% en el 2015 i un 40% en el 2020, a Espanya estàvem en un 11,8% en el 2010 i un 14 % en aquets moment, ens queda molt per arribar a l’ objectiu.

La seva visió és que la situació és molt dolenta, però que si mirem enrere, una sèrie llarga de vida empresarial, estem molt bé, i estem fixant les bases per sortir-ne.