Documents privats d’opció de compra per un local: són fiables?

Alguna vegada ens hem trobat en la situació que un propietari ven la seva propietat més ràpid del que pensava i demana allargar una mica el temps de traspàs. En aquests casos, pot un document privat tenir efectes legals?
Et responem…

Estic interessat en comprar un local i la part venedora que no pot traspassar encara la possessió fins d’aquí un any, em proposa atorgar un document privat d’opció de compra. Aixó pot representar-ne algun problema?

El contracte privat d’opció de compra és perfectament legal i, obliga a les dues parts. Creiem, però, que per estar totalment tranquil, caldria la inscripció del contracte en el Registre de la Propietat. I això per què? Doncs per evitar molts riscos jurídics i que a continuació detallem:

1. Si el venedor fos una persona o una societat sense escrúpols, més ben dit , fos estafadora, podria fer la mateixa operació amb diverses persones a la vegada. Això havia passat moltes vegades en el passat i malauradament, encara que avui és molt infreqüent, no podem dir que el problema estigui cent per cent eradicat.

2. Podria succeir que en el moment en que es signes l´opció de compra es comprovés que la finca està lliure de carregues, però el que no es pot assegurar és que ho estigués en el moment d’exercir el dret de l´opció i consumar-se la compravenda.

3. Podria també succeir que la part venedora, éssent una societat, es declarés en suspensió de pagaments o en fallida , amb la qual cosa es podrien perdre tots els drets. Molt al contrari, si es fa la inscripció en el Registre de la Propietat de la opció de compravenda, qualsevol càrrega posterior no implica pèrdua dels seus drets i en cas de fallida, els síndics nomenats judicialment poden atorgar l’escriptura definitiva, després de la consignació de les quantitats corresponents al preu de l’opció.