Defectes de l’immoble i quantitats ajornades

Quantes vegades ens hem trobat que després d’haver comprat un pis, ens trobem desperfectes devant d’un immoble i ens sentim indefensos i sense saber com actuar. Amat respon la pregunta:

Hem comprat un habitatge i paguem la compravenda a terminis. Al poc temps d’ocupar-lo ens hem trobat amb una sèrie de defectes. Hem intentat per tots els mitjans que la part venedora els solucionés, però ha estat impossible. És per això que hem decidit deixar de pagar les quantitats que a l’escriptura havíem deixat ajornades. Ens pot passar alguna cosa?

Evidentment, hi ha moltes sentències que deixen ben clar que, passi el que passi, les xifres ajornades que formen part del pagament pactat entre compradors i venedors , si hi ha condició resolutòria, han de pagar-se dintre dels seus terminis, en cas contrari, la part venedora podrà, no solament demanar la devolució del bé immoble, sinó que a més pot reclamar danys i perjudicis per la menysvaloració de l’immoble ocasionat per l’ocupació i ús que n’ha fet la part compradora. Tampoc pot la part compradora abonar les xifres pendents de la compravenda deduint-ne les quantitats corresponents a la reparació dels vicis constructius que pugui tenir l’immoble objecte de la transmissió.

El que pot fer la part compradora, complint amb les seves obligacions i tenint en compte els defectes existents, és reclamar el seu dret que siguin solucionats el més aviat posible. És per això que la Llei posa a la seva disposició la possibilitat d’exercir les accions de sanejament per vicis ocults, instant la corresponent demanda judicial.