Analitzem els preus de lloguer i en traiem conclusions positives

Acabat el 2011, com cada any, hem fet l’anàlisi dels preus mitjos de lloguer que s’han contractat al llarg de l’any i per quart any consecutiu, els preus de lloguer han baixat, poc, però han baixat.
La baixada total no ha estat superior a un 10% si prenem com a referència el punt màxim, i sempre parlant únicament d’habitatge, perquè el món industrial ha estat un món a part.

Cal tenir en compte que la nostra cartera de lloguers és molt variada, va des de lloguers de 500€ fins a lloguers de 6.000€. Cartera que podríem segmentar en tres grans línies: de 500 a 900€, de 900 a 1.500€ i per sobre de 1.500€, que ja en diríem luxury. És evident que de les tres línies, la que ha tingut una baixada més gran ha estat la de luxury, doncs és en la qual la demanda s’ha contret una mica més, per raons obvies.

Cal remarcar també que hem observat una estabilització en els preus a partir del segon semestre de l’any passat.
El que no hem pogut constatar és el que es diu als mitjans d’informació sovint, que puja la demanda de lloguer a causa de la menor capacitat d’accedir al mercat de la compra. Els nostres indicadors ens diuen que la demanda està també molt estabilitzada.

Persones i empreses que avancen

I parlant de bones notícies, aquest és el títol d’una conferència del nostre admirat Oriol Amat, Catedràtic d’ Economia i membre del CAREC.
Entre les empreses que ell posa com exemple d’empreses que avancen, malgrat les dificultats econòmiques actuals, hi ha Bon Preu-Esclat, una empresa catalana, nascuda a Osona per l’impuls d’una família emprenedora, els germans Font. Doncs fa pocs dies va sortir als mitjans de comunicació que creixen, que han fet més vendes i els felicitem. Per aquesta raó ho volem destacar, perquè és una notícia positiva, una notícia esperançadora i en aquests moments, anem escassos d’aquest tipus de notícies.

Guifré Homedes Amat
Director Oficina Amat Immobiliaris