Skip to main content

Aquest mes de març volem dedicar un petit espai al nostre bloc a parlar de la Fundació El Somni dels Nens, una de les fundacions que presents en el calendari 2013 d’Amat Immobiliaris. El Somni dels Nens fem realitat els somnis de nenes i nens afectats de malalties cròniques o greus, amb la finalitat d’aportar […]

Aquest mes de juliol us presentem una altra de les fundacions del nostre calendari de “12 propòsits solidaris”: Talita Fundació Privada. Talita Fundació Privada es va constituir el 28 de maig de 1998 amb l’objectiu de donar una resposta compromesa i coherent a la diversitat, treballant la integració i la inclusió a l’escola, i a […]