El sector immobiliari, sempre tan sorprenent

 In El món Amat, Reflexions, Sector Immobiliari

És sorprenent el nombre de promocions que es comencen. El nombre de grues a Bolvir (Cerdanya)per exemple, és actualment de 4 a una zona residencial, que és un mercat de segona residència.

És sorprenent que qualsevol “service” comenci a treballar com agencia immobiliària a peu de carrer, creiem que realment no saben el que els hi espera en termes de competència.

És sorprenent que un matí a principis de febrer, quan vaig anar a visitar el projecte Via Magoria Celere, hi hagués 12 persones a l’oficina demanant informació.

Sorprenent és que el meu fill Guifré, director de l’oficina de Barcelona, divendres donés una conferència a València sobre el mercat immobiliari a la Xina en el marc d’una jornada de FIABCI. Qui ens ho hagués dit fa 5 anys!

Més sorprenent encara, o potser diria que surrealista, el diari El Mundo que publicava el 19 de febrer:

“La comunitat de Madrid ha començat a reclamar aquest impost desconegut als inquilins en una escala massiva, fins ara, l’administració ha passat de cobrar-lo, no l’ha interessat ficar-se amb milions de persones per un petit impost”

Acaben de descobrir que els contractes de lloguer estan subjectes al pagament de l’ITP, quan això és així des de l’aprovació del Real Decret Legislatiu 1/1993 del 24 de setembreque s’aprova el text de la Llei de l’Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.

Abans de l’aprovació de la Llei 2/2014 del 27 de gener, a les mesures fiscals, administratives, econòmiques i del sector públic, el citat impost és liquidava mitjançant efectes timbrats. És a partir del 31 de gener de 2014, que l’ITP als contractes de lloguer es passa a autoliquidar, a Catalunya, a través del model 600. L’aprovació de l’esmentada llei de 2014 pel govern de la Generalitat també implicarà canvis en la tarifa vigent, que actualment és el 0,5%.

A Amat hem complit aquesta obligació des del primer dia i, com nosaltres, la major part de les empreses de gestió immobiliària.

El nostre caràcter és el resultat del nostre comportament – Aristóteles

Immaculada Amat

Co-Directora

Recent Posts

Leave a Comment