La manca d’oferta marca la tendència del mercat de lloguer

Durant aquest primer semestre de 2017 la tendència del mercat de lloguer ha estat la part del mercat immobiliari que més notícies ha generat, la majoria d’elles poc documentades i molt generalistes, el que ha generat una informació poc veraç del funcionament real del mercat.

El fet més destacable, des del nostre punt de vista, ha estat la publicació de l’Índex de Referència de Lloguer, una eina desenvolupada per la Generalitat de Catalunya amb ajuda d’alguns actors del sector immobiliari que aporta transparència a la tendència del mercat i on totes les parts, propietaris i llogaters, es poden referenciar per prendre les decisions oportunes.

L’anàlisi d’aquest primer semestre ens indica que hem superat les expectatives en totes les nostres oficines i hem realitzat un 26% més de contractes que en el mateix període de 2016. No obstant això, estem per sota dels contractes que es feien en aquest mateix període fa 4 o 5 anys.

La Rotació ha estat similar a la del mateix període de l’any anterior. De mitjana lloguem els immobles en un mes i mig.
Hi ha una certa quantitat d’immobles que ni entren en el circuit comercial i no es comptabilitzen en aquesta dada de rotació, que són immobles que abans que el llogater marxi ja tenim el següent per entrar.

En diversos informes hem apuntat que la manca d’oferta està afectant molt a la tendència del mercat de lloguer. Les renovacions de contractes també fa anys que van a l’alça. Bàsicament són inquilins que prefereixen quedar-se al pis on ja estaven en lloc de sortir al mercat de lloguer o venda.

En contraposició a la poca quantitat de contractes que es fan, hi ha la rapidesa en què es lloguen els immobles i l’increment de rendes de lloguer que hi ha hagut i que continua havent-hi en els últims mesos.

Aquests són els factors que afecten negativament a l’oferta del mercat de lloguer i que hem comentat en altres informes, convé recordar:

  • Stock important del que abans era lloguer de llarga durada que s’ha destinat a lloguer turístic o de curta durada.
  • Polítiques errònies de l’Administració cap als propietaris d’immobles de lloguer.
  • Manca de seguretat jurídica. L’exemple més clar d’això és la permissivitat que hi ha amb el fenomen de l’ocupació.

Quant a l’augment de rendes, des de 2013 fins al 2n Trimestre 2017, la tendència del mercat és de creixement en totes les zones on nosaltres treballem. A Barcelona ciutat el creixement més pronunciat es va iniciar el 2n Trimestre de 2015.

Com sempre cal agafar amb precaució aquestes dades i no extrapolar-los a que tot el mercat es comporta igual en totes les zones i tots els trimestres. Sempre diem que l’estoc d’habitatge en cada moment determina molt els preus als quals s’arriba.

I, com veiem el futur?

Doncs és arriscat dir-ho, però és clar que el problema d’oferta no es resoldrà d’un dia per l’altre. En el nostre sector aportar oferta al mercat requereix de temps i visió estratègica del futur de l’evolució de l’habitatge. A curt termini creiem que seguirà la tendència alcista de les rendes, però esperem que sigui a un ritme més moderat. A mig termini podria ser que amb la recuperació de les vendes d’obra nova, sobretot a la primera corona de Barcelona, ​​es normalitzarà l’oferta en dos sentits: d’una banda, gent que estava de lloguer a la ciutat i ha comprat als afores alliberarà pisos de lloguer i, d’altra banda, inversors posaran els seus pisos de lloguer en aquestes zones. Una cosa sí que tenim clara: l’oferta i qualsevol política d’habitatge que es faci s’ha d’entendre des del punt de vista metropolità i només des d’aquí serem capaços de resoldre el problema que tenim avui en dia amb el mercat de lloguer.

Consulta el nostre Informe de Mercat per a una anàlisi més ampli de l’estat del mercat.