Dos anys per eliminar barreres arquitectòniques

 In Arquitectura i decoració, Notícies, Sector Immobiliari

Les comunitats de propietaris tenen fins al 4 de desembre de 2017 per eliminar les barreres arquitectòniques dels espais comuns en edificis. Per fixar la Reial Decret 1/2013 on s’exigeix facilitar l’accés per a persones amb discapacitat motora i eliminar qualsevol element que pugui perjudicar-los. Serà doncs un requisit assumible en la seva totalitat per la comunitat de veïns per millorar els espais comuns dels edificis. Així mateix, el Reglament també imposa un límit per eliminar aquestes barreres que s’estableix en 12 mensualitats dins les despeses de la comunitat.

Encara que la no-execució de les obres necessàries podria suposar una sanció a la comunitat propietaris, en el cas de no poder assumir el cost de les mateixes, es permetran solucions alternatives, en situacions excepcionals, per permetre la màxima accessibilitat possible fins que es pugui realitzar l’obra definitiva.

En relació amb l’execució de les obres, els professionals dadverteixen que s’exigiran terminis d’un any en les obres menors i dos anys per a les majors, a partir de la notificació a la comunitat de propietaris. Si en alguna situació el cost és superior al 33% dels ingressos de la unitat familiar, el termini es podria ampliar.

Recent Posts

Leave a Comment