Té alguna cosa a dir la comunitat per la col·locació d’un cartell a la façana?

El propietari vol posar un cartell a la façana. Pot fer això sense l’autorització de la comunitat?

La col·locació d’un rètol suposa l’alteració d’un element comú: la façana. Hauria de tenir, per tant, l’autorització de la Comunitat. No obstant això, les escriptures de divisió horitzontal actuals solen preveure aquesta possibilitat (sotmesa a mesures d’ordre estètic) d’instal·lar rètols sense autorització, en aquest cas prevalen les estipulacions de l’escriptura. Dues precisions al respecte:

  • La decisió de la Junta s’haurà de prendre per majoria
  • Pot ser que resulti del seu interès saber que la llinda de la seva porta no s’entén que formi part de la façana i no l’afecta, per aquest motiu, la regla de la unanimitat.

Li aconsellem, però, sol·licitar permís de la comunitat, ni que sigui per cortesia.

Finalment, i des del punt de vista més pràctic, hem de tenir en compte que la majoria dels municipis (per no dir tots), per instal·lar un rètol s’ha de sol·licitar el corresponent permís i per obtenir-lo s’haurà d’adjuntar el permís de la comunitat o bé l’escriptura que autoritza la col·locació.