Saps a que ens referim quan parlem de “superfícies útils d’un habitatge”?

Quan llegeixo la publicitat relativa a immobles o demano informació, em faig un embolic amb el tema de les superfícies, tothom ho explica de forma diferent. M’ho poden aclarir?

És cert que en relació a la informació sobre el tema de les superfícies hi ha una certa confusió, així que anem per parts.

  • Què entenem per metres construïts?

La superfície compresa entre el perímetre de l’habitatge

  • Què entenem per metres útils?

Doncs aquells que podem trepitjar, per entendre’ns, els que ens quedessin lliures per poder posar els mobles. Surten de descomptar els metres construïts i les parets divisòries interiors. Aquesta superfície és aproximadament entre un 15 a 20% menor que la superfície construïda.

  • Què entenem per metres construïts ampliats?

Són els metres construïts afegint la part proporcional dels elements comuns de la construcció, és a dir: escala, vestíbul, replans, passadissos comunitaris, etc.

  • Què entenem per volum?

S’utilitza aquest terme quan multipliquem el paràmetre de superfície per paràmetres d’altura. La veritat és que aquest terme no s’utilitza molt, tan sols quan es tracta d’habitatge de gran alçada i especialment de “lofts”. En aquests nous conceptes d’habitatge, el volum és realment important, ja que és el paràmetre que serveix perquè un “loft” pugui ser utilitzat com a habitatge.

A l’hora de la veritat, i més concretament a Catalunya, es parla habitualment de metres útils i metres construïts i concretament en les promocions d’obra nova, són aquests dos conceptes els que s’utilitzen.

En la publicitat dels habitatges de segona mà moltes vegades no queda clar quin és el paràmetre utilitzat. És recomanable demanar un aclariment.

Els dos conceptes, útils i construïts tenen importància per al comprador, ja que l’informen sobre el que realment comprant.

La Generalitat, en les seves inspeccions periòdiques a les promocions, exigeix ​​que en la informació que es facilita al possible comprador figurin les dues dades.