Renda 2018: Novetats formals i de contingut

A partir del 2 d’abril s’inicia la campanya de Renda 2018 i, com a novetat, des del 15 de març, és possible consultar les dades fiscals de la declaració d’IRPF, podent obtenir-les per diferents vies:

  • Número de referència: per internet i indicant: DNI del contribuent, data validesa DNI i import de la casella 475 de l’exercici 2017.
  • Firma electrònica o Clave PIN: podran accedir directament al seu esborrany o les seves dades fiscals a través de la Seu Electrònica de l’AEAT.

El calendari de presentació de la Renda i del Patrimoni del 2018 s’estableix de la següent manera:

· Presentació per via telemàtica:   (* Obligatori pel Patrimoni)

Entre el 2 d’abril i el 1 de juliol de 2019, ambdós inclosos.
Fi termini domiciliació bancària el 26 de juny de 2019.

· Presentació no telemàtica (oficines AEAT i entitats col·laboradores):

Entre el 14 de maig i el 1 de juliol de 2019, ambdós inclosos.
Fi termini domiciliació bancària el 26 de juny de 2019.

· Confirmació i modificació de l’esborrany per via telemàtica o telefònica:

Entre el 2 d’abril i el 1 de juliol de 2019, ambdós inclosos.
Fi termini domiciliació bancària el 26 de juny de 2019.

Una de les novetats d’aquesta campanya de la renda és l’exempció de les prestacions per maternitat o paternitat arrel de la Sentència del Tribunal Suprem número 1462/2018, de 3 d’octubre de 2018, que va fixar com a doctrina legal que les prestacions públiques per maternitat percebudes de la Seguretat Social estan exemptes de l’IRPF. Molt important també, s’elimina la possibilitat de presentar la declaració de la renda en format paper.

En quant a la declaració de l’Impost del Patrimoni cal destacar que, a partir d’ara, serà obligatori consignar quin tipus de valor s’ha assignat (valor cadastral; valor comprovat administrativament a efectes d’altres tributs; preu, contraprestació o preu d’adquisició; valor en construcció; drets sobre béns immobles adquirits en règim de multi propietat o fórmules similars) als immobles declarats en el model 714. Així mateix, ens els valors exempts representatius de la participació en fons propis d’entitats jurídiques s’haurà d’informar el percentatge de participació en l’entitat que es posseeixi de manera individual i familiar (de manera conjunta amb el cònjuge, ascendents, descendents o colaterals de segon grau).

És important recordar que les dades fiscals procedeixen d’informació facilitada per tercers i serveixen de base per realitzar els càlculs de la Renda, permetent contrastar les diferències que poguessin existir entre les dades fiscals i les dades reals. Per aquest motiu és molt important revisar el contingut de les dades fiscals i de l’esborrany per tal d’evitar possibles errors de liquidació.

Li recordem que si està interessat en que li confeccionem la declaració de la Renda i/o del Patrimoni del 2018 es posi en contacte amb el nostre Departament Fiscal.

Martina Homedes

Responsable Dep. Fiscal