Lloguer de 6 anys en lloc de 3 a llarg termini, és positiu?

És positiu un lloguer de 6 anys en lloc de 3 a llarg termini?

M’han ofert un lloguer de 6 anys que m’ha semblat molt interessant, en comptes de tres anys. El meu dubte és que, en canvi, se’ns demana un augment per sobre l’IPC. És legal aquesta proposta? Em pot perjudicar?

La proposta és perfectament legal, ja que hi ha total llibertat de pactes des de la Llei 4/2013 de mesures de flexibilització i foment del mercat d’habitatges de lloguer del passat 6 de juny en relació a aquest tema.

La llei diu que es pot pactar qualsevol tipus d’increment de la manera que sigui i si no es pacta res de res, aleshores seria l’IPC el sistema d’increment que s’aplicaria.

En el cas que vostè ens explica és habitual preveure que si allarguem la durada l’increment estigui una mica per sobre de l’IPC.

De fet, si no es produís aquesta previsió és de suposar que el seu propietari actuaria com tots els bons propietaris, que saben perfectament que el més important és no perdre un bon inquilí, per tant el que han fet és anar baixant i baixant les rendes per molt que tenien pactat increments en base a l’IPC.

El que sí ha d’entendre i valorar, és quina és la seva prioritat, si el temps o el preu. L’esforç que fa el propietari en doblegar el temps que la mateixa llei preveu, li significa precisament que renuncia a la possibilitat d’aquí a tres anys de posar el preu que en aquest moment el mercat permeti i que no sabem si podria ser més alt que els increments que ara li proposa. Per tant, com a forma de regular una mica aquesta situació fa una previsió d’increments que li permeti anivellar una possible pujada del mercat del lloguer.

Tot això, la propietat ho ha d’aplicar amb la prudència necessària i, si es passa i demana uns increments fora de mesura, senzillament ni vostè ni ningú li llogarà l’habitatge.