Herència i impost de successions. Són iguals a totes les comunitats?

L’impost de successions és, de lluny, l’impost menys popular a Espanya. La pregunta que moltes persones es fan quan reben en herència una propietat és: Per què he de tornar a pagar per una cosa que els meus pares ja van pagar? I, si a més, les quantitats a pagar varien depenent de la comunitat autònoma, la indignació i desconcert augmenten considerablement.

herencia
Font: Colegio General de Economistas

Malgrat les modificacions en l‘impost de successions al gener de 2018 les diferències solen ser importants. Mentre que a Madrid l’import a pagar per les transmissions patrimonials és el més baix, Aragó s’emporta el percentatge més alt a pagar. Aquestes diferències topen amb l’Art. 14 de la Constitució que afirma que “els impostos han de ser justos, equitatius i no han de tenir afany recaptatori“.

Vist això, no són pocs els que decideixen fer donacions abans de rebre una herència. Però, quina diferència hi ha entre una i altra? I avantatges?

No tot és tan senzill. Abans de decidir-se s’ha de veure quin tipus d’herència és, quins elements s’hereten i el seu valor ja que, en general, les donacions resulten més costoses a efecte de tributació. La regla general distingeix si el fill té més o menys de 21 anys i, tenint això en compte, es veurà si hi ha o no més avantatges fiscals ja que, quan el descendent no ha arribat a aquesta edat, aquestes seran més grans.