On col·locar l’aire condicionat a la façana?

Vull posar aire condicionat al meu apartament. Tenim una façana antiga i rehabilitada i no sé on serà adequat posar-lo ni a qui hauria de demanar permís.

Benvolgut lector, com una innovació i millora de la qualitat de vida l’aire condicionat té un tractament bastant favorable. En primer lloc,  ha de demanar permís a la comunitat, que per majoria simple ha d’informar de quin és el lloc més adequat per a la instal·lació. S’ha de deixar clar que no l’hi poden impedir, només poden exigir que el col·loqui en el lloc escollit per la comunitat.

En cas que la seva sigui la primera petició d’autorització, seria molt bo que la comunitat aprofités per escollir un lloc idoni tant pel rendiment de les màquines d’aire condicionat com per l’estètica o pels sorolls, i que tingui espai suficient com per donar servei a la majoria dels propietaris.