Qui és responsable de les esquerdes produïdes per obres properes?

Al costat de casa meva, un habitatge unifamiliar, es va començar a edificar i les excavadores van fer el rebaix. Passats uns quatre mesos, observem que havien sortit unes esquerdes a casa nostra i semblava que aquestes havien realitzat algun moviment. Ens vam posar en contacte amb el promotor i ens va remetre al constructor. De qui és la responsabilitat?

 

Normalment, els temes pel que fa a designar responsabilitats són molt complicats, ja que en una obra intervenen diferents empreses, amb les seves respectives companyies asseguradores.

El primer que cal fer és un peritatge per comprovar que el moviment que aparentment s’ha produït ha estat com a conseqüència de les obres realitzades a la finca confrontant. Cal realment demostrar-ho i el cost de la prova correspon a la part que planteja la reclamació, en aquest cas vostès. Si realment queda demostrada la causa efecte per l’excavació realitzada, creiem que la demanda la posaria tant contra el constructor com contra el promotor. Per què?

Doncs perquè és difícil endevinar amb anterioritat al procediment judicial, la relació existent entre el promotor i el contractista. Hi ha moltes sentències que deixen molt clar que la responsabilitat és del promotor, quan aquest, en virtut del contracte que l’uneix al contractista, es reserva la direcció i supervisió de l’obra. Generalment la promotora realitza aquesta gestió quan la direcció facultativa és la contractada per la promotora i no pel contractista.

Com segurament a vostè, que és l’afectat, no li és possible conèixer el contingut del contracte entre promotor i contractista, el més segur és demanar als dos i en la fase probatòria del corresponent procediment ja es preocuparan de demostrar les responsabilitats respectives.