És possible llogar el meu pis per posar una oficina?

En primer lloc hem de dir que la contestació a aquesta pregunta serveix tant en el cas que es vulgui llogar, com en el cas que sigui la propietària qui vulgui posar aquesta oficina. I alhora, invertint la situació, també és vàlida la mateixa resposta en el cas que tinguem un local que es vulgui transformar en un habitatge, per llogar o per viure el propietari. La qüestió és saber si per canviar l’ús, que fins ara ha tingut, és necessari el permís de la comunitat de propietaris i, si és així, quin serà el quòrum que ha d’aplicar.

Antigament, es preveia que si el títol constitutiu, és a dir, l’escriptura, descrivia el pis com a habitatge, el canvi d’ús requeria el vot per unanimitat de la comunitat.
Però aquesta situació ha canviat radicalment i, segons la interpretació d’avui dia, no és ni tan sols necessari el permís de la comunitat de propietaris. Tan sols ho seria en el cas que expressament en els estatuts de la comunitat prohibís el canvi d’ús. Si fos aquest el cas, i tenint present que els estatuts estan inscrits en el Registre de la Propietat, serà necessària la unanimitat del vot.

Hi ha una resolució de la Direcció General dels Registres i Notariat, de data 23 de Març de 1998, on s’indica que, malgrat que en l’escriptura d’obra nova i divisió en propietat horitzontal s’estableix que un determinat departament és habitatge, el dret de la propietat és de caràcter absolut i, per tant, no s’ha d’entendre com una prohibició de canviar els usos llevat que no estiguin vàlidament prohibits en els estatuts i legalment inscrits en el Registre de la Propietat.

Tot i així, aquest canvi d’ús ha d’estar totalment subjecte a la normativa urbanística vigent en cada localitat, i són, doncs, els ajuntaments els que tenen l’última paraula sobre el tema.