Habitatges saludables, la moda que arriba al nostre país

Els habitatges saludables arriben al nostre país trepitjant fort i no sembla ser una moda passatgera. Aquests habitatges saludables garanteixen salud i benestar als seus ocupants gràcies a la seva construcció, materials emprats i tècniques. Podem dir que els habitatges saludables van més enllà del concepte de sostenibilitat i ecologia que coneixíem fins ara.  La il·luminació, la temperatura i la humitat així com la distribució dels aparells elèctrics i electrònics per evitar la contaminació acústica que provoquen i seguir patrons energètics, com pot ser el feng shui, ajuden a complir totes les característiques bàsiques per ser anomenat un habitatge saludable. Tot i així, no acaba aquí.

A Estats Units aquest moviment va sorgir fa uns tres anys de la mà de la companyia Delos i va ser gràcies a celebritats com Leonardo DiCaprio o Bill Clinton que va donar visibilitat i adeptes a aquest tipus d’habitatges que formen part de l’anomenat “Wellness Real Estate” o “Immobiliari del Benestar”.

Els inicis del moviment d’habitatges saludables el va impulsar Paul Scialla el 2013 a través de la seva companyia, Delos, i va crear l’etiqueta Wellness Building Standard, un segell que s’atorga quan l’habitatge compleix 520 requisits positius per la salud dels seus habitants.

I, quins són aquests requisits?

Entre d’altres, es pretén respirar aire pur a tota la casa, que la llum sigui el més realista possible, pintures ecològiques,… Un luxe que pocs es poden permetre. Leonardo Di Cpario, per exemple, té un apartament a Nova York que disposa d’aigua amb Vitamina C, per contrarestar l’efecte del clor, un sistema de purificació de l’aire, sistema d’il·luminació natural que respecta el ritme circadiari per millorar l’energia, i tarima amb reflexologia podal per corregir la postura de l’esquena.

Actualment, ja comença a ser tendència a Europa i Espanya. De moment, però, l’única empresa amb aquest segell és Privalore, a Barcelona, especialitzada en la rehabilitació i venda mitjançant crowfunding d’habitatges saludables. També la Plataforma d’Edificació Passivhaus, que garanteix un estàndard d’edificació saludable i respectuosa amb el medi ambient.