És convenient fer assegurar el pis a l’inquilí?

En temes d’assegurances, qualsevol precaució és poca, almenys aquesta és la nostra manera de pensar i treballar.

Som molt conscients que al nostre país hi ha poca cultura de l’assegurança i estem molt lluny de la resta d’Europa. Però no per això hem de deixar d’insistir sobre el tema, al contrari, hem d’ajudar a crear una millor cultura sobre el tema en qüestió.

Forma part de la nostra responsabilitat professional vetllar perquè el patrimoni que ens han confiat per administrar tingui totes les garanties en aquest sentit.

És per això que requerim a l’inquilí com a part de la negociació del contracte que tingui degudament assegurada la responsabilitat civil, com a mínim.

Tot i que, si passara qualsevol accident imputable al llogater, ell seria el responsable, el problema el tindríem si aquest hagués abandonat l’habitatge, i deixés un procés judicial en marxa. Totes aquestes molèsties, a partir d’aquest moment, són per al propietari: requeriments o possibles responsabilitats subsidiàries.

Una problemàtica que pot evitar-se si en el moment de concretar el lloguer s’ha tingut la previsió de pensar en aquest tema.