Smart human city, concepte impulsat per l’ONCE i Ilunion

El concepte Smart City va ser creat recentment com a terme per definir aquella ciutat capaç de donar resposta a les necessitats bàsiques de les persones, organitzacions i entitats, que acull tant al pla econòmic com social i ambiental. Es tracta, doncs, d’una ciutat ciutat que funciona i creix amb criteris de sostenibilitat i amb l’objectiu de proporcionar un millor futur per a més de la meitat de la població actual i el 70% de les persones, que és la població urbana estimada pel 2050. Es calcula que en 2050 hi haurà 212 ciutats amb més d’un milió de persones a Àsia (121 a Xina), 59 a l’Índia i 46 als Estats Units i que aquesta xifra seguirà augmentant durant la pròxima dècada. Per tant, el repte és inèdit i urgent.

Amb un futur d’aquestes característiques, han estat definits els objectius que ha de complir una Smart Human City per poder denominar-se així:

  • Dissenyar un nou concepte de ciutats per tot el que promogui la competitivitat de les mateixes com a lloc per viure, treballar i el turisme.
  • Desenvolupar nous serveis per a tots, públics i privats, per promocionar el llançament de noves prestacions, nous negocis i ocupació superior a través de les TIC.
  • Adaptar les infraestructures existents per fer-les per a TOTHOM: habitatge, transports, treball, educació, cultura, aconseguint un consum energètic més eficient.
  • Promoure tots aquests projectes de promoció de l’emprenedoria i ocupació.
  • Capacitar les persones en risc d’exclusió per ser ciutadans de ple dret.

En resum, els principals conceptes i que sustenten una ciutat intel·ligent i inclusiva són la igualtat i la flexibilitat en l’accés i l’ús dels serveis prestats.

En aquest context, la Fundación ONCE i Ilunion participen de forma conjunta i activa per promoure aquest concepte a la Convenció d’Edificación Contart 2016 que es va celebrar la setmana passada.

Una ciutat intel·ligent i inclusiva tindrà en compte el concepte d’ accessibilitat universalentès estrictament com “la condició que han de complir els entorns, processos, béns, productes i serveis, així com els objectes o instruments, eines i dispositius, per ser comprensibles, utilitzables i practicables per a totes les persones en condicions de seguretat i confort i de la manera més autònoma i natural possible”, va dir Zanoletty, responsable del Departament de Tecnologia Accessible i I+D de la Fundació ONCE.