Espanya destí d’inversió però, és eficaç la Llei d’Emprenedors per a inversors estrangers?

Poc abans de que faci dos anys de l’aprovació de la Llei de Emprenedors 14/2013, publicada al BOE el dia 28 de Setembre de 2013, s’ha donat llum verda a una nova llei on s’introdueixen millores significatives.

Fins ara, la llei 14/2013 no ha assolit ni de bon tros els objectius d’inversió estrangera a Espanya amb els quals es va dissenyar. Segons dades oficials, fins a finals del 2014 s’havien aprovat poc més de 500 expedients a inversors, dels quals 490 eren vinculats a compres d’habitatges per sobre dels 500.000€. Aquesta xifra és realment petita si es compara amb els 2.100 inversors atrets per Portugal des de 2012, a l’èxit obtingut també pel programa de visats introduït per Hongria o als 2.000 visats que s’havien previst pel govern quan es duia a terme el projecte de llei.

Durant el període d’existència de la Llei d’Emprenedors, Amat Immobiliaris s’ha mogut molt internacionalment. En la nostra opinió, la llei ha posat a Espanya en el mapa com a possible destí d’inversió, sobretot en mercats asiàtics i dels Emirats Àrabs. Per exemple, la demanda d’inversors xinesos ha augmentat de forma molt significativa des de l’aprovació de la llei a finals del 2013, però realment ha fracassat a l’hora de generar inversió real. Al nostre parer, són diversos els problemes que presenta aquesta llei a Espanya  on invertir suposa una cursa d’obstacles que no genera confiança, amb una llei plena d’incerteses, diferents interpretacions segons ambaixades, una burocràcia feixuga i una banca poc amiga de rebre capital estranger.

La nova llei 25/2015 publicada el 29 de Juliol enguany introdueix millores importants que solucionen moltes d’aquestes incerteses i redueixen alguns dels obstacles burocràtics que hi havia fins ara. Les principals millores a destacar són les següents:

  • La residència tindrà una durada més llarga després de la primera renovació. A partir d’ara, primer s’obtindrà una visat inicial de 1 any seguit d’un permís de residència de 2 anys. Les renovacions successives del permís de residència seran de 5 en 5 anys, no cada 2 anys com fins ara.
  • El visat cobrirà, a part del cònjuge i els fills menors d’edat com fins ara, també a la parella, pares i fills majors d’edat però econòmicament dependents.
  • Independentment del règim matrimonial, inversió de 500.000€ per matrimoni. Fins ara hi havia diferents interpretacions si el règim de matrimoni era de guanys.
  • A partir d’ara es podrà demanar des d’Espanya la residència sense necessitat de tramitar visat sempre que la persona es trobi en situació legal al país, ni que sigui com a turista.
  • Possibilitat d’obtenir un visat de 6 mesos un cop signades arres per poder finalitzar l’operació i gestionar l’enviament de fons.

Totes aquestes millores sí que posicionen el sistema Golden Visa a Espanya com un dels més competitius d’Europa.