Com sol·licitar l’esborrany de la renda de 2015

A partir del 6 d’abril, s’inicia la campanya de renda i patrimoni per a l’any 2015 i, per tant, des d’aquesta data l’Agència Estatal de l’Administració Tributaria (AEAT) ofereix als contribuents l’esborrany o la declaració de dades de l’IRPF, que ho pot aconseguir de diferents formes.

Com sol·licitar-ho?

1.Número de referència

Per Internet indicant el NIF de contribuents, l’import de la casella 490 de l’exercici 2014 i mòbil on rebre per SMS el número de referència de l’esborrany o de les dades fiscals.

2. Signatura electrònica o PIN

Podran accedir directament a l’esborrany o dades fiscals a través de la seu electrònica de l’AEAT.

3. Correu ordinari

Contribuents que van confirmar el seu esborrany de la renda 2014, que no hagin presentat la declaració o accedir a la Renta WEB.

S’estableix de la manera següent:

· Presentació mitjançant via telemàtica (*Requerit per al patrimoni)

Entre el 6 d’abril i 30 de juny de 2016, ambdós inclosos. Data límit de domiciliació de 25 de juny de 2016.

· Presentació mitjançant via no-telemàtica

Entre el 10 i el 30 de juny de 2016, ambdós inclosos. Data límit de domiciliació el 25 de juny de 2016.

· Confirmació i modificació de l’esborrany via telemàtica o telefònica

Entre el 6 d’abril i 30 de juny de 2016, ambdós inclosos.

Data límit de domiciliació de 25 de juny de 2016.

 

Com a novetat aquest any recordem que el programa PADRE necessàriament s’utilitza per fer les Rendes amb activitat econòmica. La resta de rendes utilitzaran el servei de Renda WEB o programes informàtics homologats.

És important recordar que les dades fiscals procedeixen de la informació facilitada per tercers i són la base pels càlculs de la renda, permetent contrastar les diferències que puguin existir entre les dades reals i les dades fiscals. Per aquest motiu, és important revisar les dades fiscals i l’esborrany per evitar possibles errors de liquidació d’impostos.

Hem de tenir present que aquesta declaració de renda és la primera des de l’entrada en vigor de la reforma fiscal de 2015 i, per tant, són de nova aplicació diferents modificacions en diferents àmbits de l’impost. Per aquest motiu, us recordem que si esteu interessats en què confeccionem la declaració de Renda i Patrimoni de l’any 2015 es posi en conmtacte amb el nostre Departament fiscal.

Martina Homedes

Departament Fiscal