Amat participa a la sessió d’ASET i FEDA al Col·legi Alemany

Amat entre les grans empreses que col·laboren en el projecteInteressant presentació, el passat 19 de març, a l’Escola Alemanya de Barcelona de la carrera Universitària Dual  un model alemany eficaç, adaptat a Espanya.

És l’intent de portar a Catalunya el model de combinació estudis i treball que ha donat molts bons resultats a Alemanya. A la presentació hi assistiren pares i possibles alumnes que varen fer moltes preguntes.

Amat ha col.laborat durant anys amb l’embrió d’aquest nou projecte, l’Escola ASET, escola de formació professional establerta a Barcelona ja fa uns anys, i de qui n’hem tingut una becaria, L’Erica, una excel·lent estudiant i professional.