Mal ús d’una plaça de pàrking

Què pots fer si tens una plaça de pàrking, però tothom l’utilitza com a magatzem per deixar-hi tota mena d’objectes?

Al marge del que tingui estipulada la comunitat (ja sigui en escriptura ja sigui en normes estatuàries), creiem que hi ha un factor encara més important que cal tenir en compte: la seguretat de tots -per exemple, el risc d’incendi és alt en un pàrking-. Per això la normativa és estricta en el cas de mantenir allunyat dels vehicles qualsevol material que pugui ajudar a propagar el foc.

Un altre factor important que cal tenir en compte i que ajuda al compliment de les normatives antiincendi és que les companyies asseguradores podrien negar-se, en el cas que malauradament es produís un sinistre, a fer-se càrrec dels danys, ja que totes les companyies estableixen, en el seu clausulat, normes molt restrictives en aquesta matèria.