Últimes dades sobre parc habitatges a Catalunya

A finals del 2012 quedavan 80.000 habitatges en venda: una mica més de la meitat es troben a Barcelona i rodalies, el que representa un 8’3 d’habitatges per cada 1.000 habitants. Lleida, segons la notícia que hem llegit a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, és la demarcació amb més pes relatiu d’estocs, ja que representen 23 habitatges per cada 1000 habitants.

La veritat es que tot i que la xifra d’habitatges a Barcelona en números absoluts és molt alta que la de Lleida, quan analitzes en detall les dades et dones compte que ho podem absorbir en un parell o tres d’anys, inclús pensem que a Barcelona ciutat falta obra nova. Però quants anys necessitarà Lleida per absorbir’ho?

 

Immaculada Amat
Codirectora Gerent d’Amat Immobiliaris