Reflexions per a les vacances

Estem ja en temps de vacances, temps de descans, de relaxació, però segurament temps de reflexió, per això proposo que reflexionem sobre temes del nostre sector:

El primer té relació amb les comunitats de propietaris. Un estudi recent de Mutua de Propietarios -que agraïm-confirma el que vivim cada dia: la desafecció de la propietat vers a la seva comunitat. Només un 50% assisteix a les reunions i, quan se’ls hi pregunta per què no van, la majoria respon que és per manca d’interès. Quan es pregunta als veïns sobre en quins temes tenen més diferències la resposta és: les reformes.

Aquest desinterès, segons la nostra experiència, es més, i estem preocupats per moltes raons. La comunitat és, en el fons des del punt de vista de patrimoni, la suma dels valors de totes les entitats que conformen l’edifici, i si tothom a casa seva fes la suma, veuríem que és una xifra molt alta. Ens preocupa que en moltes comunitats vagin desapareixent les reunions i que la gestió es deixi en mans de tan poques persones que finalment acabin per no prendre’s decisions o prendre-les amb menys criteri en detriment del bon manteniment dels edificis.

Ja fa temps que donem voltes a com aconseguir re-enamorar als propietaris de la seva comunitat. Demanem idees!

El segon tema de reflexió és en relació al mercat de lloguer. Hi ha una bretxa entre el discurs oficial en relació a és necessari augmentar el mercat de lloguers, aquesta és la realitat.

La realitat és que hi ha una gran demanda de pisos en lloguer i molt poca oferta. Creiem que aquest problema és un problema social important però, què passa?

Perquè, com a mínim, amb les nostres dades, la rotació ha passat de gairebé 3 anys a 4,5 anys. Això vol dir allargar un 50% la posada al mercat de pisos de lloguer. La ciutat de Barcelona ha posat molts pisos de molts barris en lloguer turístic, i aquesta tendència ha arribat per no marxar. Les empreses municipals, fins i tot avui en algunes poblacions, promouen pisos en venda i no per llogar perquè, des del punt de vista legislatiu, no es publiquen normes per incentivar aquest sector.

El missatge per als inversors és que comprin; llogaran immediatament. I el missatge per a l’administració: reflexionin sobre el tema, s’han de trobar solucions.

El tercer tema de reflexió té a veure amb la promoció d’obra nova. Estem venent molt bé; estem molt contents. La reflexió ve per dos temes segurament vinculats amb un altre: el retard de molts ajuntaments en donar llicències; estan colapsats. El fet que en molts llocs es comencin un gran nombre de promocions al mateix temps – sé que és molt difícil, per no dir impossible, d’aconseguir; No seria millor intentar compassar els ritmes? No m’agradaria que moríssim d’èxit! Espero que no.

                          La confiança és la capacitat de viure la incertesa amb fluïdesa.

                                                        I sobretot, descansar i descansar…

Immaculada Amat

Co-Directora Amat Immobiliaris