2015: Un any variable al mercat immobiliari

Per Amat Immobiliaris el 2015 ha estat un any molt variable en el comportament del mercat immobiliari

Ha estat un any on s’han alternat mesos d’activitat bona amb mesos d’activitat escassa. Un any on s’han viscut signes positius per al mercat com la recuperació generalitzada del finançament i a la vegada signes negatius com una generació d’expectatives de millora d’activitat i de preus poc realista i un creixement irreal de noves agències, moltes d’elles de poca professionalitat i serietat. Un any on s’alterna la falta de bon producte tan de venda com de lloguer amb l’inici de noves promocions d’obra nova de qualitat a Barcelona i rodalies.

 

01_INFOGRAFIA_COMPRA

2015 es podria definir com un any amb: demanda oscil·lant, poc estoc i molta competència nova.

Les bones peces, ben ubicades i a preu competitiu de mercat, es venen en menys d’un mes.
Els estrangers dominen les franges de preu més altes, com en els anys anteriors. Tot i així, ara també aposten per pisos de preu absolut baix, però d’alta repercussió.
Millora del finançament, ja un 65% de les operacions realitzades al 2015 són finançades amb hipoteca. Signifiquen 10 punts més que al 2014.

01_INFOGRAFIA_LLOGUER

El nº de contractes de lloguer realitzats al 2015 a Barcelona ciutat ha augmentat un 13%, a Sant Just Desvern s’ha mantingut igual que l’any anterior, i a Sant Cugat del Vallès ha disminuït.

La renda mitjana de lloguer del 2015 ha estat superior a la renda mitjana de lloguer del 2014 per a totes les oficines d’Amat Immobiliaris.

Es consolida la franja de 600-800 €/mes com en la que hi ha hagut més activitat, seguida per la franja de 1.000-1.500 €/mes i la de <600 €/mes.

La rotació mitjana dels immobles en lloguer s’ha tornat a reduir per 2on any consecutiu. Al 2015 en totes les oficines d’Amat Immobiliaris el temps mig per llogar un pis ha estat de 2 mesos.

Com veiem el 2016?

Serà un any amb la posada al mercat d’una quantitat important de producte nou i caldrà veure com la demanda enfoca aquests projectes i/o es consolida una millora més continua al mercat, sense les oscil·lacions del 2015.
D’altra banda, creiem que en segona mà continuarà havent-hi, en general, poc producte i mal gestionat, per la gran quantitat de competència que apareix al sector.
La falta de transparència en les dades del sector i la mala praxis de molts agents del mercat generen una opinió en la millora de preus allunyada de la realitat, en la majoria dels casos. Preveiem també que les bones condicions de finançament continuaran al 2016.
En lloguers preveiem un any de força activitat, igualment amb poc producte interessant al mercat.
Es probable que continuï la millora de rendes, però de forma més moderada que al 2015.