Passat, present i futur

Amb molt de retràs, el temps se’ns fa curt per a tot, a principis de maig hem celebrat la Reunió General de l’empresa, on hem fet un exercici comparatiu de les dades més representatives d’Amat Immobiliaris entre l’any 2007 (l’últim any bo abans de la crisi) i el 2013. El resultat ha estat el següent:

Malgrat que el creixement del negoci ha estat important, el marge ha caigut 18 punts, conseqüència de la baixada de preus que hem tingut durant aquest període, cal recordar que els nostres ingressos tant en Administració com en Comercial són proporcionals al valor dels immobles en el mercat.

També constatem el canvi que les noves tecnologies i la comunicació produeixen en els hàbits dels nostres clients, per això cal estar preparats, i a Amat Immobiliaris hem assolit el repte personal que més del 75% dels clients d’Administració ho siguin On-line, un percentatge que està en la franja més alta del sector. Agraïm a la nostre gent, als proveïdors i als clients la seva disponibilitat i el seu interès. Trobareu molta més informació a la MEMÒRIA 2013.

D’altra banda:

  • Ens alegrem que Immobiliària Colonial hagi aconseguit assegurar el seu futur.
  • No entenem, o no volem entendre, l’article publicat a la Revista del Consejo del Colegio Nacional de Administradores de Fincas, on deia que l’Impost d’Actes Jurídics Documentats que grava els contractes de lloguer s’aplica tan sols en algunes Comunitats Autònomes. Sorprenent, a Catalunya l’hem pagat tota la vida!
  • Hem fet el 1er viatge d’enguany a Rússia, on continuen tenint gran interès per comprar al nostre país, però hi ha una certa por respecte al tema d’Ucraïna i preocupació per la baixada del ruble.
  • També hem fet el 1er viatge d’enguany a Xina, on constatem l’interès dels xinesos pel nostre país.
  • D’altra banda, continuen sense parar els moviments dels Fons, tots s’estan posicionant, no sabem encara com ens afectarà, quins canvis es produiran… ja veurem.

Per això trobem adequada la frase de BENEDETTI “Cuando teníamos las respuestas nos cambiaron las preguntas”.