Tinença de gossos i la comunitat de veïns

Ets propietari d’un pis en una finca i fa uns anys es va acordar per unanimitat la prohibició que els propietaris tinguessin gossos a la comunitat? Ara, recentment, un dels pisos ha estat llogat i els nous llogaters tenen un gos.Vols fer un escrit informant de l’acord pres en el seu moment, en el qual es determina la prohibició de gossos en en els pisos. ¿Com ho has de fer?

Tot i existint un acord adoptat per unanimitat dels propietaris, en el qual s’aproven unes normes comunitàries entre les quals figura la prohibició de tenir gossos en els pisos, si l’acord no ha estat escripturat i posteriorment inscrit en el Registre de la Propietat no és exigible a tercers propietaris -i encara menys a tercers no propietaris, aliens a la presa de la decisió i a les seves conseqüències. Fins i tot, inscrit l’acord en el Registre, un llogater no s’hi veuria obligat (tret del cas que així ho estipulés el seu contracte de lloguer).

Creiem que en aquests casos el més important, més que el compliment estricte de les normes, és la salvaguarda de la convivència, amb una actitud flexible per ambdues parts, comunitat i llogaters.