Xerrada del Dr. Gay de Liebana a EADA

La situació econòmica és greu, hem gastat molt més del que hem ingressat

El PIB d’Espanya al 2008 era de 1.087.788M€, al 2013 es preveu serà de 1.035.436M€

L’atur al 2006 era del 8’6%, al 2013 es preveu serà del 27%. A Espanya tenim 46’8M d’habitants i només treballen 16M.

Les PYMES són les que haurien de tirar endavant el País, però la seva situació és la següent:

 • perspectiva econòmica incerta
 • reducció de la demanda
 • competència en preus
 • marges reduïts
 • alts costos laborals
 • falta d’incentius fiscals
 • finançament insuficient
 • nous competidors en el mercat

El deute:

 • El deute de les famílies és impressionant, hem passat d’un deute de 451.000M€ al 2003, a 912.000M€ al 2008, i 835.000M€ al 2012.
 • El deute de l’Administració pública està al 96% del PIB
 • La despesa en pensions creix i creix, hem passat de 88.000M€ al 2008, a 122.000M€ al 2012. Com s’aguantarà? Els fons de pensions estan en deute pública, això dificulta que es pugui demanar una quita de la deute pública, perquè afectaria directament a les pensions.
 • Hi ha molt de risc en les empreses del IBEX, el deute de només de 28 empreses és mes alt que la suma del deute de tota la resta d’empreses d’Espanya.

En aquest moments a Espanya hi ha 3.199.000 empreses, nomes 67.000 tenen més de 20 empleats.

Cal simplificar moltes coses, per exemple la sobre abundància legislativa, tenim més de 100.000 lleis i més de 200.000 normes jurídiques.